Menu Zamknij

Biała księga…

Jeżeli ktokolwiek z nas nie zrozumiał w pełni zjawiska o nazwie „pandemia koronawirusa”, nie rozumie rzeczywistości, w jakiej obecnie żyje. 

Być może nie zrozumie jej już nigdy. 

Nie zrozumie nie tylko rzeczywistości polskiej, ale też każdej innej, wszędzie na świecie. A stanie się tak dlatego, ponieważ operacja o nazwie „Covid-19” miała charakter globalny.

Książka pt. „Biała księga pandemii koronawirusa” omawia wyłącznie skutki medyczne i prawne całej tej operacji. Są dokładnie zgodne z pierwszym raportem wydziału zarządzania kryzysowego, delegowanego przez niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych do monitorowania zagrożeń infrastruktury krytycznej, opublikowanym w Niemczech 08.05.2020. Zatem – na starcie operacji „Covid-19”. Niestety –  zaprezentowany został wyłącznie publiczności niemieckiej. Do otoczenia Niemiec raport ten nie dotarł. 

W Polsce niemieckie oficjalne opracowanie, pochodzące z kwietnia 2020 roku, zostało omówione w zaledwie jednej publikacji. Była to książka Marka Tomasza Chodorowskiego pt. „Bestia – cywilizacja nad przepaścią”.

Tymczasem w Niemczech, po krótkotrwałej burzy w Bundestagu i w mediach, zajęto się jedynie sprawcą powstania oficjalnego, zaskakująco trafnego – jak się po dwóch latach okazało – raportu. Zajęto się szefem wydziału KM-4 funkcjonującego w ramach niemieckiego ministerstwa, panem Stephan’em Kohn’em. Wysokim funkcjonariuszem niemieckiego MSW „zaopiekowały się” natychmiast niemieckie służby, media mainstreamu, politycy oraz łże „eksperci”. Czyli niemal wszyscy mierni, podli, głupi i skorumpowani.  „Zaopiekowały się”, to znaczy – zorganizowały jego publiczne zniknięcie. 

Reszta świata nie miała pojęcia, że tego typu wewnątrzniemiecka burza, wraz z natychmiastową akcją zagłuszenia głosu zdrowego rozsądku, miała miejsce. 

Na szczęście po ponad dwóch latach możemy się już zapoznać z opracowaniem polskich ekspertów w tej samej sprawie. Z opracowaniem powstałym na fundamencie nieporównanie większej liczby źródeł i prac badawczych. Z opracowaniem, w którym ponownie przeprowadzono analizę środków zapobiegawczych, jakie podejmowano w związku z „pandemią”.  Środków narzuconych nam przez skorumpowane instytucje międzynarodowe. Co gorsza, zawsze aktywnie wspierane przez lokalnych – w tym polskich – polityków. Także przez media oraz przez lokalne, równie jak politycy i media skorumpowane, ogłupione, a nawet sparaliżowane …  służby specjalne.

Cała ta menażeria rozpoczęła bowiem intensywną i niemal jawną współpracę z grupą międzynarodowych zbrodniarzy przeprowadzających – z tupetem, w poczuciu całkowitej bezkarności – zaplanowaną z premedytacją, globalną operację.  W ten sposób realizowano na naszych oczach scenariusz zbrodni masowej, przeprowadzanej w sposób jawny na skalę nieznaną wcześniej w historii.

Covid – 19, jak się okazuje, miał tylko trochę wspólnego z faktycznym zagrożeniem dla naszego życia. Cała ta operacja w nieporównanie większym stopniu powiązana była z destrukcją życia społecznego. Z destrukcją prawną, oświatową, systemów opieki zdrowotnej, z szokiem społecznym. Wreszcie – z postępującą degradacją finansową i gospodarczą państw, narodów oraz grup społecznych.

Covid – 19 oznaczał początek pełnego załamywania dotychczasowego stylu życia obywateli Zachodu. Ale również – „dokręcania śruby” pozostałej części społeczności międzynarodowej. Społeczności biedniejącej, niewolonej, na koniec zabijanej wirusami hodowanymi w wojskowych laboratoriach. A gdy fal śmierci było zbyt mało, po 10 miesiącach wprowadzono do użytku śmiercionośne „szczepionki”. Te ostatnie groźniejsze od przyczyny wprowadzenia nowych preparatów. Od przyczyn, czyli od wirusa Covid – 19. 

Sztucznie wyhodowany wirus miał zatem stworzyć pretekst do popełniania jeszcze  większej liczby zbrodni. Przy okazji do zbudowania rosnącej bezkarności tych, którzy akcję globalną, z lat 2020 – 2022, przeprowadzili.

Skąd taki wniosek?

Ponieważ zjawiska obserwowane we wszystkich krajach na świecie podczas tzw. „pandemii” miały niemal dokładnie ten sam przebieg. I był to przebieg w skali globalnej koordynowany. Osiągnięcie tego typu koordynacji oraz tego typu zmasowanego ogłupienia – polityków, dziennikarzy, funkcjonariuszy i tzw. „ekspertów”  – nie byłoby możliwe bez dodatkowych czynników. W tym finansowych.  Ale również bez zmasowanych działań noszących znamiona szantażu.

Tego typu zagadnieniami polecana książka się nie zajmuje. 

Nie podejmuje analizy przyczyn omawianych zjawisk, ani źródeł ich pochodzenia, nie ustala sprawców. Zajmuje się wyłącznie zjawiskiem. Zajmuje się naukowo, wiarygodnie, z przytaczaniem potężnej liczby naukowych dowodów. 

Żeby zbliżyć się mentalnie do zrozumienia otaczającego nas dzisiaj świata, żeby zbliżyć się do tego, co będzie się wkrótce wokół nas działo, warto sięgnąć po polecaną pozycję.

Źródła :

1. https://dorzeczy.pl/opinie/353755/biala-ksiega-pandemii-koronawirusa.html

2. https://fundacjaclimat.com/o-ksiazce/

3. https://ordomedicus.org/sklep/

Autor: Marek Tomasz Chodorowski

2 komentarze

  1. marcus

    Obecnie wszystkie kryzysy są wywołane sztucznie i celowo, globalnym elitom chodzi o narzucenie „Systemu Bestii”, systemu totalnej kontroli i nadzoru. COVID-19 był testem, jak ludzie się zachowają w sytuacji zagrożenia życia, gdy narzucone zostaną rozwiązania, które odbiorą nam wolność. Na stronie Światowego Forum Ekonomicznego piszą o tym otwarcie. Klaus Schwab stwierdza potrzebujemy kryzysu, wówczas ludzie sami poproszą nas o rozwiązanie, przynajmniej tak to ma wyglądać w telewizji, która jest apokaliptycznym Obrazem Bestii. Większość ludzi, wpatrzona w jej obraz, wierzy we wszystko, co zobaczy i usłyszy. Z kolei globalny program klimatyczny jest bezczelnym kłamstwem głoszonym przez najbardziej niebezpiecznych ludzi na ziemi. W tym planie chodzi o przejęcie kontroli nad światem „jeśli kontrolujesz energię i żywność, to kontrolujesz cały świat”. Zrównoważony rozwój jest piekielnie niezrównoważony, doprowadzi nas do katastrofy. Głównym jego celem jest wyeliminowanie paliw kopalnych, których spalanie rzekomo powoduje zmiany klimatyczne. Nie zważają na fakt, że paliwo to dostarcza ponad 80 procent potrzebnej nam energii. Każdy zakup ma być powiązany z emisją CO2. Wszystko oparte na fałszywej nauce, rzekomych zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka. Masz czuć się odpowiedzialnym za zużycie energii, zgodzić się na ograniczenia narzucone z góry, ulegając złudzeniu, że to pomoże ziemi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *