Menu Zamknij

Foundation – Details

Fundacja „Climat – Wolne Radio Gdynia”
KRS 0000914998,
NIP 9581718091,
Regon 38960641600000.
Fundacja jest instytucją „non profit”.
Fundacja nie jest płatnikiem VAT.

Konto złotówkowe:
66 1090 1102 0000 0001 4845 4990

Konto USD:
86 1090 1102 0000 0001 4845 5018

e-mail:

partners@fundacjaclimat.com – w sprawach nawiązania współpracy przy projektach Fundacji,
office@fundacjaclimat.com – w sprawach Fundacji, projektów oraz wsparcia merytorycznego i finansowego,
admin@fundacjaclimat.com – w sprawach strony internetowej.

Posiadane aktualnie przez Fundację domeny internetowe:

www.bestia.com.pl
www.newcivilisation.space