Menu Zamknij

Foundation – Founders

Imię: Marek Tomasz

Nazwisko: Chodorowski

Miejsce urodzenia: Ełk

Data urodzenia: 21-08-1958

Imię ojca: Marian

Imię matki: Czesława

Strona domowa: http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/497

Treść zapisów ewidencyjnych

Stan zachowania: IPN Gd 013/239 (8702/III)

Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa w sprawie zatrzymanego 3.06.1984 w Gdańsku Marka Chodorowskiego, który przenosił zestaw
do nadawania „Radia Solidarność”. W czasie przeszukania, przeprowadzonego również w jego mieszkaniu, znaleziono wydawnictwa bezdebitowe
pt. „Zagadka śmierci Stalina” i „Podziemne Pismo Studentów Trójmiasta »Latarnia«”, ulotki nawołujące do bojkotu wyborów, zdjęcia oddziałów milicyjnych w czasie zajść ulicznych. Podczas zatrzymania w/w próbował uciekać i został pobity przez funkcjonariuszy MO. Do 13.06.1984 przebywał w szpitalu. W czasie prowadzenia badań zbiegł i ukrywał się. Wydano za nim list gończy, a śledztwo zawieszono. 15.08.1984 dobrowolnie zgłosił się do Prokuratury. 22.08.1984 został przesłuchany w charakterze podejrzanego, a 28.08 śledztwo zostało umorzone z powodu zastosowania ustawy o amnestii. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Gdańsku do nr III-8702.

Stan zachowania: IPN Gd 249/3 t. 1-2

Akta prokuratorskie Akta nadzoru prokuratorskiego nad śledztwem prowadzonym przeciw Markowi Chodorowskiemu, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO 3.06.1984 w Gdańsku. 6.06.1984 wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Gdańsku wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa, prowadzonego przez WUSW w Gdańsku pod nadzorem w/w Prokuratury. Po ucieczce Marka Chodorowskiego ze szpitala śledztwo zawieszono, a po jego wznowieniu, nadano mu nowy numer (4 Ds. 133/84). 28.08.1984 prokurator wydał postanowienie o umorzeniu sprawy. 13.09.1985 Prokuratura Rejonowa wystąpiła z wnioskiem o orzeczenie przepadku zakwestionowanych przedmiotów, co zostało zaakceptowane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku 4.10.1985.

Stan zachowania: Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych

Osoba zabezpieczona 22.06.1984 Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku zarejestrował Marka Chodorowskiego jako „osobę zabezpieczoną”. Kartę wycofano 13.05.1989.

Stan zachowania: IPN Gd 71/13 t. 1-2

Akta nadzorcze śledztwa Akta śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (nr 4 Ds. 138/86) w sprawie nielegalnej drukarni oraz wydawnictw znalezionych w czasie rewizji w jednym z mieszkań na terenie Gdańska. Marek Chodorowski, odbywający służbę wojskową, wynajmował to mieszkanie w czasie studiów w Gdańsku. W jednostce wojskowej w Dębicy, gdzie odbywał służbę, przeprowadzono przeszukanie, a także pobrano materiał do badań daktyloskopijnych. Wykazały one, że nie miał związku ze znalezionymi rzeczami.

https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/a96d4670-a8ad-4c3b-9f12-cdde83a8a696