Menu Zamknij

Foundation – Invitation

Strony www.bestia.com.pl oraz www.newcivilisation.space to projekty wielowymiarowe. Finansowane są przez Fundację „Climat – Wolne Radio Gdynia”.

Fundacja zainicjuje w najbliższych dniach całą kaskadę projektów prospołecznych z Wolnym Radiem Gdynia na czele. Projektów
z misją. Ich celem stanie się doprowadzenie do pozytywnej ewolucji naszego otoczenia. Do zmian, na które społeczeństwo czeka.
Będą opisywane sukcesywnie, w miarę postępów przy ich przygotowaniu oraz realizacji.

Aktualnie szukamy:

  1. korespondentów zagranicznych,
  2. grafików komputerowych,
  3. publicystów,
  4. zawodowych lektorów,
  5. działaczy charytatywnych,
  6. prawników z poczuciem misji,
  7. menedżerów z poczuciem misji.

Przyłącz się do nas:
partners@fundacjaclimat.com – w sprawach nawiązania współpracy przy projektach Fundacji,
office@fundacjaclimat.com – w sprawach Fundacji, projektów oraz wsparcia merytorycznego i finansowego,


Śledź naszą stronę: https://bestia.com.pl
Darowizny: https://bestia.com.pl/foundation-donations