Menu Zamknij

Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1lit. a RODO)

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 16/679 z dnia z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Climat – Wolne Radio Gdynia, ul. Głogowa 23, 81-589 Gdynia.
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:
  • korespondencyjnie: Fundacja Climat – Wolne Radio Gdynia, ul. Głogowa 23, 81-589 Gdynia
  • e-mail: office@fundacjaclimat.com
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. r lit. a RODO), w celu stworzenia i utrzymania wewnętrznej bazy danych służącej do realizacji celów Fundacji Climat – Wolne Radio Gdynia lub w celu ewentualnego zawarcia umowy dotyczącej współpracy z Fundacją Climat – Wolne Radio Gdynia (art. 6 ust. 1, lit. b RODO);
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania lub niezgoda na ich przetwarzanie uniemożliwia wprowadzenie ich i przetwarzanie w bazie danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym kategoriom odbiorców.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu, aż ustanie cel ich przetwarzania do czasu wycofania zgody;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, jak również prawa do ograniczenia przetwarzania;
 9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.